Trond Giske – Makta rår

Norge 2021
Regi: Håvard Bustnes
Med: Trond Giske, Håvard Bustnes, Haddy Njie 
Genre: Dokumentar
Premiere: 11. mars

I 20 år har Håvard Bustnes lekt med tanken om å følge Arbeiderpartiets gylne arveprins, Trond Giske, på den rosebelagte hinderløypa mot statsministerposten. Når Giske blir utgangspunktet for Norges hittil største offentlige me-too-skandale, etter flere varslinger, får dokumentarideen fornyet aktualitet. Trond Giske – Makta rår fødes i asken av Giskes lovende politiske karriere, og følger kampen om å bli Fugl Føniks. Giske drar på sympatijakt gjennom Trondheimstraktene med en rød Arbeiderparti-tilhenger (pun intended) festet bakpå bilen, akkurat stor nok til gode (påvirknings)samtaler over en kaffekopp med mulige velgere og sympatifeller. Det gjenstår ingen tvil om hva mange av de lokale støttespillerne mener om metoo-saken i løpet av filmen.

Filmen forholder seg ikke helt ukritisk til det politiske maktspillet som utfolder seg på Giskes sympatiferd gjennom hjemtraktene, men det er tydelig at Bustnes knytter et nært bånd til Giske og familie gjennom prosessen, som ikke alltid blir synliggjort som objektivitetsproblem i løpet av filmen. Man kan ikke unngå å føle at filmen unektelig synes litt synd på Trond Giske til tider, selv om den tidvis tar seg i det, stiller ham litt til veggs og også forholder seg til varslerne. Det er dermed ikke sagt at Giske og hans nærmeste kommer spesielt godt ut av det gjennom linsen, men det blir konsekvent åpnet for flere spørsmål enn for refleksjon og svar.

Filmens grunnproblem er at den fremstår ustrukturert og litt retningsløs, og den forholder seg omtrent like konfliktsky til kjernespørsmålet som det Giske gjør ved kategorisk å nekte å forholde seg til det. Vi får aldri helt innblikk. Det hadde unektelig vært kledelig hvis man tydeligere hadde valgt å sette ord og bilder på den ambivalensen filmskaperen tydeligvis føler overfor objektet, etter at en form for vennskapsbånd er oppstått, men det hele forblir underfortalt og filmen tør ikke ta standpunkt.

Ida Cathrine Holme Nielsen