Alle fortjener en sjanse!

Feature

Tekst og foto:  Tone Hagen Fanebust (Markedsansvarlig Krokeide VGS)

Siv Mathisen (32) har tidligere slitt med å fungere på skolen. Etter to år på Krokeide videregående skole er hun nå lærekandidat hos Intersport på Amfi Nesttun.

– Det å ha fått denne sjansen har betydd ekstremt mye for meg.

– På ungdomsskolen hadde jeg problemer med å følge fagene, og slet med blant annet talldysleksi. Min mor jobber på Krokeide VGS og hun anbefalte meg å søke der, slik at jeg kunne få den hjelpen jeg trengte. Det viste seg å være en veldig god idé. Jeg fullførte to år på skolen og fikk mulighet til å prøve meg i arbeidslivet. Hvor mye det har betydd for meg kan nesten ikke beskrives, men på en skala fra 1-10 er dette en klar 10’er, smiler Siv.

FRA SKOLE TIL ARBEIDSPRAKSIS TIL LÆREKANDIDAT

På Krokeide VGS trivdes Siv med fagene og fikk den hjelpen hun hadde behov for. Som en del av utdanningsløpet er elevene ute i praksis, og for Siv var Intersport førstevalget da hun skulle velge praksisplass.

– Jeg hadde mange samtaler med Ann Kristin Hauge (karriereveileder, Krokeide VGS) samt spesialpedagog, og jeg ble anbefalt å teste ut praksis i en sportsbutikk, sier Siv.
Hun troppet opp hos Nina Fiskerstrand (daværende butikksjef, Intersport) og spurte om praksisplass – og fikk ja med en gang.

– Ann Kristin, Nina og jeg gikk sammen gjennom målene i læreplanen og trakk ut noen av målene jeg skulle jobbe videre med. Dette resulterte i praksisplass tre dager i uka.

– Men jeg ga klar beskjed om at jeg ikke ville stå i kassen, det var altfor skummelt, men Nina var fast bestemt på at jeg også skulle lære meg akkurat den oppgaven. Men det går fint nå, ikke sant? ler Siv.

FORNØYD ARBEIDSGIVER

Etter at skolen var fullført i 2016 hadde Siv arbeidspraksis på Intersport i samarbeid med NAV i to år, før hun startet på lærekandidatløpet i tett samarbeid med arbeidsgiver og Krokeide VGS. Siv er ferdig som lærekandidat sommeren 2021.

– Vi så tidlig potensiale i Siv og hun fortjente virkelig sjansen til å få fullført sin utdanning. Det å søke om å bli lærebedrift og få iverksatt lærekandidatordningen var helt uproblematisk. Vi fikk god oppfølging fra Ann Kristin og Krokeide, samt Fagopplæringskontoret i Fylkeskommunen, sier Nina.

– Alle fortjener en sjanse til å fullføre utdanningen sin, men den muligheten må du gripe selv – og den sjansen har Siv tatt til det fulle. Vi har absolutt ingen betenkeligheter med å ta inn elever i praksis eller lærlinger som har utfordringer. Alt er avhengig av personen, og selvfølgelig om man har kapasitet til å følge opp internt, tilføyer hun.

HUMØRSPREDER OG EN RESSURS

Å smile er noe Siv gjør mye av. – Hun er en sann gledesspreder som alle ansatte og kunder setter stor pris på. Hun er selvgående og vet akkurat hva hun skal gjøre. I tillegg gjør hun det lille ekstra, som for eksempel å vaske gulvet og rydde før åpning, sier Jonas Holen, butikksjef på Intersport. – Det er jo ikke bra for kundene å komme inn i en butikk som er rotete og støvete, da vil de jo ikke handle her, skyter Siv inn. – Fremfor alt er Siv en ressurs for oss som arbeidsgiver og hun beriker arbeidsmiljøet, tilføyer Jonas.

– Jeg ser en stor endring hos Siv fra hun var elev hos oss til den Siv jeg ser i dag. Hun har alltid vært serviceinnstilt, hun vil andre vel og bidro til et godt arbeidsmiljø på skolen.
Vi snakket mye om det å stå i kassen før hun begynte i praksis, og jeg er overhodet ikke overrasket over at hun mestrer dette på en utmerket måte etter litt trening, sier Ann Kristin.

ØNSKER MER KJENNSKAP TIL LÆREKANDIDAT-ORDNINGEN

– En utfordring er at det er lite kjennskap til lærekandidat-ordningen, og vi ønsker virkelig å øke bevisstheten rundt dette, sier karriereveileder ved Krokeide VGS, Ann Kristin Hauge.

– Lærekandidat kan være aktuelt for flere av våre elever, og også elever på andre skoler. Men da er det viktig at vi som karriereveiledere har kunnskap om hva dette faktisk innebærer, godsnakker ordningen, både ovenfor elevene og ikke minst ovenfor bedriftene, sier hun. Vi ønsker også at dette skal bli en litt mer fleksibel ordning slik at den kan skreddersys for hver enkelt elev.

– Mange elever der ute har utfordringer de lever med, og samtidig har de massevis av ressurser og et sterkt ønske om å kunne være en del av arbeidslivet, selv om det ikke er 100 % jobb som er målet. Dette mener jeg det bør være mulig å tilrettelegge for.

– Siv har en 60 % stilling, og det er helt fantastisk at hun mestrer dette. Det gir en følelse av å være en ressurs i arbeidslivet. Flere bør få denne muligheten, sier Ann Kristin.

TRYGGERE PÅ SEG SELV

Siv trives i jobben sin og har arbeidstid fire dager i uken fra kl. 9-16.

– Nå trives jeg godt i møte med kundene. Jeg har fått noen faste kunder som stadig kommer innom, og de dagene jeg ikke er på jobb får jeg høre i ettertid at kundene har spurt etter meg. Det er stort, og gir meg virkelig en følelse av at jeg er flink i jobben min, forteller Siv.

– Jeg har blitt tryggere på meg selv. Man må begynne et sted, og gå stegene i passende tempo. Jeg, som alle andre, gjør feil, men jeg spør om hjelp og da ordner det seg, og jeg lærer masse i prosessen. Jeg tar med meg denne mestringsfølelsen når jeg går fra jobb, og det er vanvittig godt, slår den glade kvinnen fast.


FAKTA

Krokeide videregående skole
– Krokeide videregående skole tilbyr yrkesrettet videregående opplæring for personer med lære-
vansker eller fysiske/psykiske funksjonsutfordringer.
– Studietilbud:
Salg, service og reiseliv. IKT-servicefag. Elektrofag. Påbygg til generell studiekompetanse. Informasjonsteknologi og medieproduksjon.
– 190 elever fra hele landet, hvorav 115 bor på skolens elev-hybler.
– Gjennomsnittsalderen på elever inneværende skoleår er 25 år.
– Skoleplass og hybel er kostnadsfritt. Alle elever får tilbud om fire måltider hver dag.
– Skolen kan tilby et unikt tverrfaglig støtteapparat med erfarne ansatte som hjelper elevene med å fullføre utdanningen og bli klare for arbeidslivet eller videre studier.
– Bredt aktivitetstilbud i ukedagene og i helgene til alle elever.
– Krokeide videregående skole ligger ca. 22km sør for Bergen.

Mer informasjon:
www.krokeide.vgs.no
www.facebook.com/krokeidevgs


Lærekandidat
– En lærekandidat har mål om å ta et kompetansebevis. Kompetansebeviset er mindre omfattende enn fag- eller svennebrev. Lærekandidat kan være et alternativ for deg som vet det kan bli vanskelig å fullføre et fag- eller svennebrev. Lærekandidat er en grunnkompetanse, som kan bygges videre til yrkeskompetanse.

– Som lærekandidat inngår du en opplæringskontrakt med en lærebedrift. Det er ikke krav om at du må ha bestått fag på videregående skole. Det er mulig å få opplæringskontrakt rett etter ungdomsskolen, og det er heller ingen øvre aldersgrense.

– Læretiden varierer fra 1-4 år, og planen for opplæringen lages etter hva du kan og hva du ønsker å lære.

– Søknadsfrist for opplæringskontrakt som lærekandidat er 1. februar. Kontakt fagopplæringskontoret i ditt fylke hvis du har spørsmål om lærekandidatordningen.

Kilde: Utdanning.no